Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Yin-Yang on an orange background. Yoga jewelry!

Yin-Yang, good-bad, black-white, light-dark, high-low, hot-cold, fire-water, life-death, and so on... All those dualities captured in a ring with an orange background...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου