Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

New gift bags!

September is here, it's time for new ideas!
So, xroma from now on is gifted in those cute little cotton bags, with colorful satin ribbons.
For stamping my logo I use a beautiful stamp, made by Sarah and Α Hue of Duckegg Blue

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου