Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Cerulean Blue monochrome statement ring

Cerulean Blue monochrome statement ring, large (2,5 X 2,5 cm), square with round corners,
filled with colored resin.
A unique color, with a little of blue and a little of green, the color of the Aegean Sea...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου