Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Turquoise pendant with a starfish

Square pendant with a silver starfish, on a turquoise blue background, covered with resin (liquid glass)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου