Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Easter Candle with a teal (blue-green) heart pendant

Easter (Paschal) Candle with a heart-shaped pendant, filled with teal (blue-green) resin (liquid glass):


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου