Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Easter Candle with a light blue heart pendant

Easter (Paschal) Candle with a heart-shaped pendant, filled with light blue resin (liquid glass):
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου