Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Two Hearts for Mother's Day

For Mother's Day, two matching, berry pink heart-shaped pendant necklaces
that can be worn by a mother & a daughter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου