Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

"March" bracelet

In Greek tradition, on the 1st of March we make simple bracelets, 
with white and red cotton threads, which are supposed to protect us from an early spring sun burn. 
Here ae some instructions on how to make a "March" bracelet


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου