Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Easter Candle with a pink heart pendant

Easter (Paschal) Candle with a heart-shaped pendant, filled with berry pink resin (liquid glass):

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου