Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Pendants with olive leaves

Pendants with bronze olive leaves, on black and color background

on a black background
on a green background
on a blue background

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου