Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Olive branch on a denim (navy) blue background

Rectangular pendant with a bronze olive branch, on a denim blue (sky, navy blue) background


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου