Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Black ring with a sunflower/daisy

Ring with a silver plated sunflower/daisy, on a black background:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου