Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

A "xroma" ring on TV!

The ring with the spade, custom made for Stella (Asteraki slings, babywearing),
worn at her appearence at the TV show "Girls in Plug", at Zoom channel (25.7.2013):(close-up at 2:22)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου