Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

A video about xroma

Awhile ago, Etsy suggested all sellers to make a short video, about them and about ther work, a video that would show that behind each Etsy Shop there is a real person, an actual maker.
So, here's a short video about Christine and xroma!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου