Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

White statement ring with bronze metallic flakes

Back on my workbench, with new ideas!
With colors that remind of summer, but also feel like autumn, here's a white statement ring with bronze metallic flakes, "captured" between several rayers of resin (liquid glass).
Each ring is unique, one of a kind, no one is exactly like any other

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου