Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Pop Coral Red-Οrange earrings

Big, dangle long drop, monochrome, oval earrings in a bright and playfull red coral-orange color.
So perfect for summer!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου