Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

For your handyman: wrench tool black pendant

Small, rectangle, unisex black necklace with a miniature wrench tool.
A perfect, fun gift for your handyman!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου