Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Teenager gift: red earrings & ring with witches

A pair of earrings and a ring, gift for a teenager girl: cute little witches on a red background
(...my daughter wanted to try the ring!)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου