Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Red earrrings for music lovers!

A pair of red earrings, with a treble clef & a music note, for singers, dancers, musicians and music lovers!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου